page_banner

Experimentera

Jämfört med traditionella oorganiska koagulanter har ACH (aluminiumklorhydrat) följande fördelar:

● Hög renhet och lågt järninnehåll kan möta papperstillverkning och kosmetisk produktion.
● Flockar bildas snabbt och sätter sig snabbt, vilket har högre bearbetningskapacitet än traditionell produkt.
● Pulverproduktens utseende är vitt, partiklarna är enhetliga och flytbarheten är god.
● Produktlösningen har låg grumlighet och god stabilitet.
● Ett brett spektrum av PH-värden används, från 5,0 till 9,0.
● Det minsta kvarvarande lösta saltet är fördelaktigt för jonbytesbehandling och högrent vattenproduktion.
● Den har stark anpassningsförmåga till förändringar i grumlighet, alkalinitet och innehåll av organiskt material.
● God flockningseffekt kan bibehållas för låg temperatur och låg grumlig vattenkvalitet.
● Mängden kvarvarande fritt aluminium är låg och vattenkvaliteten efter rening uppfyller kraven i nationella standarder.
● Korrosionen är liten, pulvret är lätt att lösa upp, bättre än andra liknande produkter.