page_banner

Polydadmac

 • Polydadmac

  Polydadmac

  CAS-nummer:26062-79-3
  Handelsnamn:PD LS 41/45/49/35/20
  Kemiskt namn:Polydiallyldimetylammoniumklorid
  Funktioner och applikationer:
  PolyDADMAC är en katjonisk kvaternär ammoniumpolymer som är fullständigt löst i vatten, den innehåller stark katjonisk radikal och aktiverad adsorberande radikal, som kan destabilisera och flocka de suspenderade fasta ämnena och de negativt laddade vattenlösliga ämnena i avloppsvattnet genom elektroneutralisering och överbryggande adsorption .Den uppnår goda resultat för att flocka, avfärga, döda alger och ta bort organiska ämnen.
  Det kan användas som flockningsmedel, avfärgningsmedel och avvattningsmedel för dricksvatten, behandling av råvatten och avloppsvatten, fungicid för textiltryck och färgning, mjukgöringsmedel, antistatiskt medel, balsam och färgfixeringsmedel.Dessutom kan det också användas som ytaktivt medel i kemisk industri.